Innkalling til Hovedforeningens Årsmøte 2015 - Bamble Idrettsforening - 17.03.16 kl. 20:00 - Klubbhuset Rugtvedt

Postet av Bamble Idrettsforening den 3. Mar 2016

Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigete.
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
a) Styret foreslår å legge ned undergruppen Amerikansk fotball (Grenland Grizzlies)
7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
10. Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder
b) 3 styremedlem og 1 varamedlem
c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.

Legger også ved forlag til nye lover. Her er link til info om disse. https://www.idrettsforbundet.no/tema/lov-og-forskr...

lovnorm-for-idrettslag_12.01.docx

Saksliste 2015.docx
Styret


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.