Det er mulig å leie klubbhuset på Rugtvedt. Ta kontakt med klubbhusansvarlig for nærmere info:

Ida Beate S. Larsen, mobil: 95205203