Full fart i Rønholthallen

Postet av Bamble Idrettsforening den 28. Apr 2016

Onsdag kveld (27.4.) var det full fart i Rønholthallen da Stian Omland fra Skien Ghosts ga deltakerne på Idrettsskolen en oppfriskning i grunnleggende basketferdigheter. Moro!
Idrettsskolen for voksne

Postet av Bamble Idrettsforening den 27. Apr 2016

Etter fire uker med YOGA er vi nå klare for en runde med BASKETBALL, under ledelse av Stian Omland fra Skien Ghosts. Nye baller er kjøpt inn, og snasne overtrekksdrakter lånes ut..! Første økt er onsdag 27.4., og så fortsetter vi de kommende to ukene. Oppmøte i Rønholthallen alle ganger kl. 20.00. Vel møtt, alle sammen ;-)
Kurs i KlubbAdmin, onsdag 27. april kl. 18.00

Postet av Bamble Idrettsforening den 21. Apr 2016

Minner om kurs i KlubbAdmin på klubbhuset, onsdag 27. april fra klokken 18.00. til 21.00. Alle medlemsansvarlige må møte - med egen PC!

Sjekk for øvrig www.minidrett.nif.no for nærmere info og registrering i systemet.
Innkalling til Hovedforeningens Årsmøte 2015 - Bamble Idrettsforening - 17.03.16 kl. 20:00 - Klubbhuset Rugtvedt

Postet av Bamble Idrettsforening den 3. Mar 2016

Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigete.
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
a) Styret foreslår å legge ned undergruppen Amerikansk fotball (Grenland Grizzlies)
7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
10. Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder
b) 3 styremedlem og 1 varamedlem
c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.

Legger også ved forlag til nye lover. Her er link til info om disse. https://www.idrettsforbundet.no/tema/lov-og-forskr...

lovnorm-for-idrettslag_12.01.docx

Saksliste 2015.docx
Styret
BIF Idrettsskole for voksne

Postet av Bamble Idrettsforening den 15. Des 2015

Hei alle nåværende og tidligere medlemmer.

BIF starter opp en idrettskole for alle interesserte, både nye og gamle medlemmer.
Dette er en mulighet for alle å bli med på forskjellig typer aktiviteter med instruksjon og hjelp fra folk som er gode på aktiviteten.


Her er oppdatert program:

Vi håper mange blir med!!

Kontakt Martin Fremstad
Martins mobil: 97143766