"Aktiv på like vilkår" - et inkluderingsprosjekt i Bamble Idrettsforening

Postet av Bamble Idrettsforening den 16. Nov 2014

Bamble I.F. ønsker å være en åpen og inkluderende klubb, et idrettslag for alle uansett forutsetninger og bakgrunn. Gjennom prosjektet «Aktiv på like vilkår» vil klubben gi et tilbud til tidligere rusmiddelavhengige, ved å tilrettelegge for en meningsfull fritid. Vi tror at et nytt miljø, opplevelsen av et godt fellesskap og mestring, er viktige faktorer for å lykkes med å holde seg rusfri. Gjennom idrettslige aktiviteter i lokalmiljøet vil vi bidra til å sikre gode, varige endringer for våre deltakere.

Hvem kan delta?

Tidligere rusmiddelavhengige fra 18 år og oppover, som nå er rusfrie og motiverte for å starte med en idrettslig aktivitet (også dem som er under LAR).

Målsetning:

Å bli en selvstendig og likeverdig deltaker i en eksisterende idrettslig aktivitet i lokalmiljøet.

Hvordan:

Det legges til rette for ulike typer aktiviteter, alt etter deltakernes ønsker og behov (både individuelle- og gruppeaktiviteter). Hver enkelt deltaker vil få tett oppfølging og veiledning underveis. Formålet er at deltakerne hurtigst mulig skal ut i ordinære aktiviteter, så dette tilbudet er av begrenset varighet.

Prosjektleders rolle:

Være et bindeledd mellom den enkelte deltaker og idrettslaget/aktiviteten. Veilede og tilrettelegge for at deltakeren skal nå målsetningen for prosjektet. Følge opp underveis og i etterkant.

Krav til deltakerne:

Det forventes at du er motivert for å starte med en idrettslig aktivitet, og at du møter opp til avtalte tider.


Er dette noe for deg? Ta kontakt med:


Martin Fremstad (prosjektleder)
mobil: 971 43 766
e-mail: fremtveit@hotmail.com

Artikkel fra Grenlandsavisa: artikkel grenlandsavisa.pdf
Artikkel fra Telemarksavisa (TA): TA, 05.02.15.pdf
Artikkel fra Varden: varden, 05.02.15.pdf

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.