Saksliste til årsmøtet

Postet av Bamble Idrettsforening den 19. Feb 2017

Årsmøte, Bamble Idrettsforening

Onsdag 1. mars 2017, kl. 18.30,

Rugtvedt klubbhus.

Saksliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigete.
 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.
 8. Vedta idrettslagets budsjett.
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 10. Foreta følgende valg:
 1. Leder og nestleder.
 2. 1 styremedlem og 1 varamedlem.
 3. Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
 4. To revisorer.
 5. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
 6. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Styret.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.