Invitasjon til klubbutvikling

Postet av Bamble Idrettsforening den 29. Okt 2017


Bli med på å utvikle klubben vår!

Vi ønsker at klubben vår skal bli enda bedre, og vil derfor invitere til to møte-kvelder der vi ønsker din mening.

Selv om mye fungerer bra i dag, ønsker vi å bli mer bevisst på hva dere i klubben synes er viktig. Da kan vi legge til rette for tiltak som er enda mer i tråd med medlemmenes ønsker og bidra til å skape et enda bedre aktivitetstilbud, bedre miljø og et godt ”indre liv” i klubben. Dette gjelder både for undergruppene og for Bamble IF som helhet.

Oda Lill Blålid fra Telemark Idrettskrets kommer for å hjelpe oss med å utvikle klubben vår

15. og 22. november kl. 18.00 – 20.30.

Begge kvelder er på klubbhuset på Rugtvedt. Enkel bevertning.

Vi ønsker å finne ut:

 1. Hva fungerer godt i dag? (Hvor er vi?)

 2. Hva kan vi gjøre bedre? (Hvor vil vi?)

 3. Hvordan skal vi få det til? (Hvordan kommer vi oss dit?)

Resultatet skal bli en enkel plan der vi definerer hva dere i klubben ønsker at vi skal gjøre, både i gruppene og i hovedstyret.

Hvis du kommer vil du:

 • Bli enda bedre kjent med andre i klubben

 • Bidra til enda bedre aktivitetstilbud og miljø i klubben

 • Bidra til at klubben arbeider med konkrete tiltak som er i tråd med medlemmenes ønsker

Hvem kan komme?

Trenere, styremedlemmer, foresatte, lagledere, utvalg og alle som er glad i klubben vår!

Vi ønsker dine meninger, tanker og ideer – bli med!

Hilsen hovedstyretSaksliste til årsmøtet

Postet av Bamble Idrettsforening den 19. Feb 2017

Årsmøte, Bamble Idrettsforening

Onsdag 1. mars 2017, kl. 18.30,

Rugtvedt klubbhus.

Saksliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigete.
 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.
 8. Vedta idrettslagets budsjett.
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 10. Foreta følgende valg:
 1. Leder og nestleder.
 2. 1 styremedlem og 1 varamedlem.
 3. Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
 4. To revisorer.
 5. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
 6. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Styret.Saksliste for årsmøtet

Postet av Bamble Idrettsforening den 19. Feb 2017

Årsmøte, Bamble Idrettsforening

Onsdag 1. mars 2017, kl. 18.30,

Rugtvedt klubbhus.

Saksliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigete.
 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.
 8. Vedta idrettslagets budsjett.
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 10. Foreta følgende valg:
 1. Leder og nestleder.
 2. 1 styremedlem og 1 varamedlem.
 3. Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
 4. To revisorer.
 5. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
 6. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.


Styret.Årsmøte skigruppa

Postet av Bamble Idrettsforening den 13. Feb 2017

Årsmøte i Bamble Idrettsforenings Skigruppe

Medlemmene i Bamble IF Ski innkalles til årsmøte på Rugtvedt klubbhus, 2.etg

onsdag 1. mars 2017 kl. 17.30

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må meldes inn til styret senest 14 dager før møtet, dvs. senest 15. februar 2017.

Årsmøte agenda:
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokoll 3. Årsmelding
4. Regnskap
5. Budsjett
6. Valg
7. innkomne forslag

Etter årsmøte i skigruppa arrangeres hovedforeningens årsmøte kl 18:30 Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen Styret
Velkommen til årsmøte

Postet av Bamble Idrettsforening den 30. Jan 2017

Årsmøte i Bamble Idrettsforening

Medlemmene i Bamble IF innkalles til årsmøte på Rugtvedt klubbhus

onsdag 1. mars 2017 kl. 18.30

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må meldes inn til hovedstyret senest 14 dager før møtet, dvs. senest 15. februar 2017.

Årsmøtedokumentene vil bli gjort tilgjengelig på BIF sin hjemmeside 1 uke før årsmøtet og vil bli sendt til gruppelederne på e-post.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Se hjemmesiden www.bambleif.no for informasjon og kontaktinfo til hovedstyret.

Velkommen til årsmøte!


Med vennlig hilsen

Styret


Innkalling til årsmøte 2017.pdfSkisamling på Rauland

Postet av Bamble Idrettsforening den 26. Jan 2017

Bamble ski hadde noen kjempefine dager med skisamling på Rauland! Samlingen er en årlig tradisjon. I år var over 20 store og små, spreke og blide skiløpere med på å gjøre samlingen kjempehyggelig for alle sammen. I tillegg til flere treningsøkter ble det tid til sosialt arrangement med både kahoot og seigmannkasting! Når både vær og føreforhold gir avslutning med påskestemning i januar er alt topp! Vi håper enda flere blir med til neste år! I år sponset Bamble Ski en overnatting for hvert av barna som er medlem av Bamble Ski.