Saksliste for årsmøte i BIF

Postet av Bamble Idrettsforening den 16. Feb 2018

Årsmøtet avholdes den 28.2. kl.19.00 på Rugtvedt Klubbhus.

Under følger sakslisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Velge dirigent

Sak 5: Velge referent

Sak 6: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 7: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder gruppeårsmeldinger

Sak 8: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 9: Fastsette medlemskontingent

Sak 10: Gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

Sak 11: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 12: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 13: Foreta følgende valg:

13.1 Styreleder

13.2 Nestleder

13.3 Øvrige styremedlemmer

13.4 Varamedlem

13.5 Representant til banestyret på Rugtvedt

13.6 To revisorer

13.7 Representanter til årsmøtet i Bamble idrettsråd.

13.8 Valgkomite

Med vennlig hilsen styret i Bamble idrettsforening


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.