Innkalling til ekstraordinært årsmøte 2022

Postet av Martin Alexander Fremstad den 20. Feb 2020

page1image400


Til medlemmer i Bamble Idrettsforening

Innkalling til ekstraordinært årsmøte som avholdes mandag 24.10. 2022 kl.18.00 på Klubbhuset på Rugtvedt.

Saksliste:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2: Velge dirigent

Sak 3: Velge protokollfører

Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 5: Godkjenne innkallingen

Sak 6: Godkjenne sakslisten

Sak 7: Igangsetting av planer for aktivitetspark på Rugtvedt

Styrets forslag: Årsmøtet ber styret i Bamble Idrettsforening planlegge og budsjettere opparbeidelse av aktivtetspark på Rugtvedt for området mellom Bingen- gamle U-skolens Gymsal-gressbanen- Nytt driftsbygg- Klubbhuset- Kunstgressbanen. Det skal tilrettelegges best mulig for å oppfylle miljøforskriften for kunstgressbanen. Aktivitetene kan bestå av idretter som ikke er en del av tilbudet foreningen har i dag. Med i planen er også asfaltering av området rundt hele klubbhuset. Forutsetning for gjennomføring av hele området er Kommunal deltagelse, forhåndsgodkjenning for spillemidler/nærmiljømidler for store deler av prosjektet, stor sikkerhet for merverdiavgiftskompensasjon for store deler av prosjektet og søknader til aktuelle stiftelser skal sendes. Endelig vedtak om igangsetting av prosjektet fattes på ordinært årsmøte i 2023 eller ekstraordinært årsmøte om nødvendig.For styret
Jon Einar Bergsland, fungerende leder (sign.)
Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Siste fra Martin Alexander Fremstad