Årsmøte

Postet av Martin Alexander Fremstad den 27. Feb 2019


Innkalling og saksliste for årsmøte i Bamble IF 

Årsmøtet avholdes den 05.03. 2019 kl. 19.00 på Rugtvedt Klubbhus, i kiosken i underetasjen. Under følger sakslisten for årsmøtet: 

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete Sak 2: Godkjenne innkallingen Sak 3: Godkjenne saklisten Sak 4: Velge dirigent 

Sak 5: Velge referent Sak 6: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen Sak 7: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder gruppeårsmeldinger Sak 8: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand Sak 9: Fastsette medlemskontingent Sak 10: Gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgifter Sak 11: Forslag om nybygg av lagerbygning Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan og handlingsplan Sak 14: Foreta følgende valg: 

  1. 14.1 Styreleder

  2. 14.2 Nestleder

  3. 14.3 Øvrige styremedlemmer 

  4. 14.4 Varamedlem

  5. 14.5 Representant til banestyret på Rugtvedt 

  6. 14.6 To revisorer 

  7. 14.7 Representanter til årsmøtet i Bamble idrettsråd. 

  8. 14.8 Valgkomite


Med hilsen styret i Bamble idrettsforening 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.