Beskrivelse

Aktiv på like vilkår - et inkluderingsprosjekt i regi av Bamble I.F.

Bamble I.F. ønsker å være en åpen og inkluderende klubb, et idrettslag for alle uansett forutsetninger og bakgrunn. Gjennom prosjektet Aktiv på like vilkår vil klubben gi et tilbud til tidligere rusmiddelavhengige, ved å tilrettelegge for en meningsfull fritid. Vi tror at et nytt miljø, opplevelsen av et godt fellesskap og mestring, er viktige faktorer for å lykkes med å holde seg rusfri. Gjennom idrettslige aktiviteter i lokalmiljøet vil vi bidra til å sikre gode, varige endringer for våre deltakere.


Hvem kan delta?
Tidligere rusmiddelavhengige fra 18 år og oppover, som nå er rusfrie og motiverte for å starte med en idrettslig aktivitet (også dem som er under LAR).

Målsetning:
Å bli en selvstendig og likeverdig deltaker i en eksisterende idrettslig aktivitet i lokalmiljøet.

Hvordan:
Det legges til rette for ulike typer aktiviteter, alt etter deltakernes ønsker og behov (både individuelle- og gruppeaktiviteter). Hver enkelt deltaker vil få tett oppfølging og veiledning underveis. Formålet er at deltakerne hurtigst mulig skal ut i ordinære aktiviteter, så dette tilbudet er av begrenset varighet.

Prosjektleders rolle:
Være et bindeledd mellom den enkelte deltaker og idrettslaget/aktiviteten. Veilede og tilrettelegge for at deltakeren skal nå målsetningen for prosjektet. Følge opp underveis og i etterkant.

Krav til deltakerne:
Det forventes at du er motivert for å starte med en idrettslig aktivitet, og at du møter opp til avtalte tider.


Er dette noe for deg? Ta kontakt med:
Martin Fremstad (prosjektleder)
mobil: 971 43 766
e-mail: fremtveit@hotmail.com


Kommende aktiviteter

    Ingen fremtidige arrangementer ble funnet.