Innkalling til årsmøtet 2023

Postet av Martin Alexander Fremstad den 14. Mar 2023

Årsmøte Bamble Idrettsforening

22.3 2023 kl. 19.00 på Klubbhuset

Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede

2. Velge dirigent

3. Velge protokollfører

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

5. Godkjenne innkallingen

6. Godkjenne sakslisten

7. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder gruppeårsmeldinger

8. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

9. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter

10. Vedta idrettslagets budsjett

11. Behandle idrettslagets organisasjonsplan og handlingsplan

Innkomne saker

12. Foreta følgende valg:

12.1. Styre:
- leder
- nesteleder
- styremedlemmer
- varamedlem

12.2. Kontrollutvalg:
- Leder og medlem
- varamedlem

12.3 Representant og vararepresentant til banekomiteen på Rugtvedt-anleggene

Valgkomité:

- leder
- medlemmer

- varamedlem


Jon Einar Bersland (sign.) for styret


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.