Ekstraordinært årsmøte 2023

Postet av Martin Alexander Fremstad den 14. Mar 2023

Ekstraordinært årsmøte 

Torsdag 19.10. 2023 kl. 20.00 på Klubbhuset

Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede

2. Velge dirigent

3. Velge protokollfører

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

5. Godkjenne innkallingen

6. Godkjenne sakslisten

7. Behandle forslag fra styret om anlegg av aktivitetspark på Rugtvedt

Styret i Bamle Idrettsforening foreslår at årsmøtet fatter følgende vedtak: 

Bamble Idrettsforening ønsker å bygge en aktivitetspark på området mellom Klubbhuset – gressbanen - Gymsalen til gamle Ungdomsskole – Bingen på Rugtvedt. Aktiviteter som skal prioriteres på anlegget er anlegg for Sandvolleyball, Padeltennis, Bowls, streetbasket, teqball og sykkel/skaterampe samt oppholdsområder. I tillegg skal området rundt klubbhuset asfalteres. Økonomiske forutsetninger er at Bamble idrettsforening skal søke om spillemidler høsten 2023. Det skal også søkes om momskompensasjon for anlegg, nærmiljømidler i Bamble kommune, aktuelle stiftelser og andre mulige bidragsytere. Det forutsettes at ekstern finansiering medfører at foreningens totale egenfinansiering i prosjektet ikke overstiger 1. million kroner. Nytt årsmøte må behandle full finansieringsplan hvor tilstrekkelig tilskudd/bidrag er innvilget/godkjent, slik at egenfinansieringen kan dokumenteres før anleggsstart kan skje. Nødvendig mellomfinansiering/byggelån skal skje i Skagerrak Sparebank.


Jon Einar Bergsland (sign.) for styret


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.