Årsmøte 2023

Postet av Martin Alexander Fremstad den 4. Apr 2024

Årsmøte 2023

Tirsdag 16.04.2024, kl. 18.00 på klubbhuset

Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede

2. Velge dirigent

3. Velge protokollfører

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

5. Godkjenne innkallingen

6. Godkjenne sakslisten

7. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder gruppeårsmeldinger

8. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

9. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

10. Vedta idrettslagets budsjett

11. Behandle idrettslagets organisasjonsplan og handlingsplan

12. Styrets forslag om å anlegge aktivitetspark i 2024 

13. Foreta følgende valg:

13.1  Styre:
        - leder

        - nesteleder

        - styremedlemmer 

        - varamedlem 

13.2 Kontrollutvalg:
        - Leder og medlem 

       - varamedlem 

13.3 Valgkomité:

        - leder
        - medlemmer 

       - varamedlem

Jon Einar Bergsland (sign.) for styret


Årsberetning 2023

Tillitsvalgte:

Leder: Jon Einar Bergsland

Nestleder: Camilla Rugtvedt

Styremedlemmer: Ida Beate Skreosen Larsen, Marit Bergsland Nilsen og Kjell Arne Westgård

Varamedlem: David Ryste

Kontrollkomite: Gunnar Johnsen og Arnfinn Hofstein. Varamedlem Tom Freddy Andreassen.

Valgkomite: Øystein Polland, Ola Petter Brennhovd. Varamedlem: Lindy Haukedal.

Klubbhusansvarlig: Ida Beate Skreosen

Vaktmester: Ole Christian Larsen

Representant til banestyret på Rugtvedt: Monica Lomsdal

Banestyret er etter forslag fra Bamble kommune nedlagt.

Forretningsfører: Svein Inge Nyhus

Ansatt:

Martin Fremstad har vært ansatt av Bamble IF som prosjektleder i Aktiv fritid.

Foreningens arbeid

Styremøter mv.

Hovedstyret har avholdt 5 styremøter i løpet av året, der gruppene har deltatt på 4. I tillegg til styret møter lederne for gruppene; de som har møtt er; Monica Lomsdal (fotball), Jeanette Ølander Johansen (gym og turn), Per Isak Karlsen/Monica Hope Karlsen (sykkel) og Andreas Kjær/Per Asdal har representert Oldermannslauget. Skigruppa har ikke vært representert på møtene.

Hovedstyret har fordelt ulike oppgaver på styremedlemmene, bl.a.:
Jon Einar Bergsland: Overordnet ansvar, barneidrettsansvarlig, ansvar for prosjektet AktivFritid. I tillegg har han jobbet aktivt med ny aktivitetspark på Rugtvedt Idrettsplass.

Marit: Ansvarlig for politiattester

Kjell Arne: Klubbhusoppussing (ferdigstilt i 2023)

Camilla: Medlemsoppdatering

Ida Beate: Klubbhusansvarlig

Økonomi

2023 har resultert i et samlet overskudd på kr.102.729. Total egenkapital er betryggende med kr. 3.132.550 Alle gruppene har god eller tilstrekkelig egenkapital til å fortsette aktivitetene på et ønsket nivå. Det har vært enigheten å la en del av inntektene bli i hovedforeningen i år med tanke på at det planlegges aktivitetspark i 2024, og at egenkapitalen i stor grad er tilhørende gruppene. Foreningens strategi er at mest mulig økonomiske midler fortsatt skal være i gruppene, der aktivitetene foregår. Men det er nødvendig å midlertidig kanalisere noe mer til hovedforeningen.Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.