Innkalling til årsmøte 2022

Postet av Martin Alexander Fremstad den 20. Feb 2020

page1image400


Til medlemmer i Bamble Idrettsforening

Innkalling til årsmøte som avholdes den 8.3 2022 kl.18.00 på Klubbhuset på Rugtvedt.

Saksliste:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2: Velge dirigent
Sak 3: Velge protokollfører
Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 5: Godkjenne innkallingen

Sak 6: Godkjenne saklisten
Sak 7: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger

Sak 8: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Sak 9: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter

Sak 10: Vedta idrettslagets budsjett
Sak 11: Behandle idrettslagets organisasjons- og handlingsplan

Sak 12: Endring av foreningens lover

Sak 13: Foreta følgende valg:

13.1 Styre: 

- leder

- nesteleder
- styremedlemmer

- varamedlem

13.2 Kontrollutvalg: 

- leder og medlem
- varamedlem

12.3 Representant og vararepresentant til banekomiteen på Rugtvedt-anleggene 

12.4 Valgkomité:

- leder
- medlemmer 

- varamedlem


Med vennlig hilsen styretKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.